Пројекат  се суфинансира из буџета Републике Србије – Министарства културе и информисања

Пројекат  се суфинансира уз подршку града Новог Сада – Градске управе за културу Града Новог Сада

Пројекат организације мрежа 021

Луткарски театар објеката

Пројекат се бави савременим тенденцијама у луткарском позоришту на светској сцени – „театар објеката“; окосница пројекта је текст „У почетку беше столица“ (Au commencement il y avait une chaise) савременог белгијског драмског писца Laurent Van Wetterа. 

Пратећи савременa кретања на светској луткарској сцени може се увидети да класична лутка полако одлази у сенку док се у први план пробијају објекти и неки другачији поступци анимације. Овај текст се савршено уклапа у поменуте тенденције и пружа могућност да се глумци/аниматори едукују у том правцу што ће публици омогућити увид у савремене тенденције ове уметности.

Биографије

Лоран Ван Ветер

белгијски франкофони аутор, драмски писац и глумац

Драгољуб Селаковић

координатор пројекта