Пројекат  се суфинансира из буџета Републике Србије – Министарства културе и информисања

Пројекат  се суфинансира уз подршку града Новог Сада – Градске управе за културу Града Новог Сада

Пројекат се састоји од организовања и извођења луткарске мултимедијалне представе (театар објеката) по мотивима стваралачког рада Паула Залума и његовог луткарског јунака Карагоза и елементима текста “У почетку беше столица” једног од најзначајнијих савремених белгијских и франкофоних стваралаца Laurent Van Wettera, члана ауторског тима и супервизора реализације пројекта који активно учествује у реализацији пројекта. Пратећи савремене тенденције на светској луткарској сцени може  се увидети да класична лутка полако одлази у други план док се у први план намећу објекти. Овај текст се савршено уклапа у поменуте тенденције и пружа могућност да се глумци/аниматори едукују у том правцу што ће публици дати увид у савремене тенденције ове уметности.