Пројекат  се суфинансира из буџета Републике Србије – Министарства културе и информисања

Пројекат  се суфинансира уз подршку града Новог Сада – Градске управе за културу Града Новог Сада

Др Александра Колаковић

сарадник за француски језик и међународне контакте

БИОГРАФИЈА

Др Александра Колаковић је научни сарадник у Институту за политичке студије у Београду.

Рођена је 9. октобра 1980. године у Чачку. Докторску дисертацију Француски и српски интелектуалци: сарадња и утицаји (18941914) одбранила је 2015. Године и стекла титулу доктора наука – историјске науке.

У току студија Александра Колаковић била је млађи сарадник на првом пилот семинару историје у Истраживачкој станици Петница (2000), а после завршетка редовних студија радила је као професор историје у Спортској гимназији у Београду (2005). У време магистарских и касније докторских студија била је стипендиста: Општине Чачак (2003. и 2004. године), Фонда за младе таленте Републике Србије (2005. године) и Владе Републике Француске (2010. године). Од августа 2006. године до септембра 2013. године била је запослена у Балканолошком институту САНУ, као истраживач-сарадник на пројекту Историја политичких идеја и институција на Балкану у 19. и 20. веку.

Од септембра 2013. године Александра Колаковић је запослена у Институту  за политичке студије у Београду и ангажована на пројекту Демократски и национални капацитети политичких институција Србије у процесу међународних интеграција. Руководи пројектом Француска и Западни Балкан: наслеђе прошлости и евроинтеграције, који заједнички реализују Институт за политичке студије и Сорбона Париз IV у оквиру билатералне сарадње између Републике Србије и Републике Француске у области научних и техничких истраживања – „Партнерство Hubert Curien” (PHC) (2020– ). Упоредо, Колаковић је од 2020. године и учесник међународног пројекта: Être réfugié en Europe du Sud-est pendant la dernière phase de la question d’Orient : définitions, représentations, commémorations (CREE, INALCO, Paris). Члан је Управног одбора Музеја Града Београда (2018 – ), Стручног савета Завода за проучавање културног развитка (2020– ), мреже 150 научника из преко 50 земаља за проучавање последица пандемије корона вируса – PoSoC19 из Брисела (2020– ), British Association for Slavonic and East European Studies (2015– ) и мреже France Alumni (2018–).

Александра Колаковић се до сада стручно усавршавала у Француској (L’Université Paris I Panthéon Sorbonne, 2010; L’Université Paris IV Sorbonne, 2019) и Немачкој (Georg Eckert Institut, Брауншвајг, Немачка, 2016). Била је и гостујући професор на Универзитету Сорбона IV новембра 2019. године, на Филозофском факултету у Новом Саду 22. април 2019. године и на Факултету драмских уметности 5. новембра 2020. године.

 Научно интересовање Александре Колаковић обухвата области интелектуалне и политичке историје, историје идеја, културне историје, културе сећања, идентитета и заштите културног наслеђа, међународних односа и културне дипломатије, културне и образовне политике. Руководила је пројектима из области науке и културе од којих су посебно значајни: Француско-српски односи у области дипломатије и медијског представљања: Историјско искуство и савремени изазови, који су током 2018. и 2019. године заједнички реализовали Институт за политичке студије и Сорбона Париз IV у оквиру билатералне сарадње између Републике Србије и Републике Француске у области научних и техничких истраживања – „Партнерство Hubert Curien” (PHC) и 180. година француско-српских односа: култрно-историјско наслеђе, који је реализовао Институт за политичке студије 2018. године средствима Министарства културе и информисања Републике Србије.

До сада је, поред монографија (У име отаџбине: француски и српски интелектуалци 1894–1914 и Дворци Србије) објавила преко 40 научних радова у часописима и зборницима у Србији и иностранству на српском, енглеском, италијанском и француском језику. Коаутор је лексикона (Лексикон мултикултуралности) и два уџбеника историје за гимназије (за други разред природно-математичког смера и трећи разред друштвено-језичког смера). Приредила је и написала поговор за књигу Теодор Рузвелт Аутобиографија (Албион, Београд, 2019), а уредник је и међународног зборника на француском језику La France et la Serbe: Les défis se l’amitié éternelle (у фази припреме). Учествовала је на преко 30 међународних научних конференција (у Србији, Чешкој, Грчкој, Италији, Румунији, Француској, Аустрији, Немачкој, Мађарској и Северној Македонији). Организовала је међународну научну конференцију Француско-српски односи у области дипломатије и медијског представљања: Историјско искуство и савремени изазови (26 и 27. јун 2019) и неколико округлих столова, дебата и радионица у земљи и иностранству (Француска и Немачка, у Србији у Француском институт у Београду и Немачкој школи у Београду). Аутор је и неколико изложби и семинара за стручно усавршавање наставника историје, научно-популарних текстова, одржала је преко 30 јавних предавања о француско-српским односима и култури сећања у оквиру Студентског културног центра Београд, Дома културе Студентски град и Културног центра Нови Сад.

Говори енглески и француски језик, а служи се немачким језиком.