Пројекат  се суфинансира из буџета Републике Србије – Министарства културе и информисања

Пројекат  се суфинансира уз подршку града Новог Сада – Градске управе за културу Града Новог Сада

ПРЕДЛОГ ГЛУМАЧКЕ ПОДЕЛЕ
Представе „У почетку беше столица“

Драгољуб Селаковић кooдинатор пројекта и редитељ представе разматрао је састав извођачког дела тима (глумци, аниматори и луткари) ради поставка текста „У почетку беше столица“ на сцену. На основу тога на његов предлог уз консултације и сагласност LoranVanWеттер и Даринa Петкова направљен је предлог глумачке поделе у следећем саставу:
•ФОТЕЉА: – она је невидљива, што отежава њен опис – Вера Хрћан Остојић (Позориште младих – Нови Сад)
• СТАРИЈИ РЕЖИСЕР: – човек за све (мајстор) невидљиве фотеље – (Белгија)
• СТОЛИЦА: – прва столица, столица са наслоном – др Агота Виткаи (Академија уметности – Нови Сад)
• ТАБУРАДАМ: – први табуре, хоклица, столица-без наслона – Игор Грекса (Суботичко народно позориште)
• “FLY”: – крила искушења, подсећа на муву – Саша Латиновић (Академија уметности – Нови Сад)
• ТАБУРИН: – дете Столице и Табурадама, лош певач – Алекса Илић (Позориште младих Нови Сад)
• ТАБУРИНКА: – дете Столице и Табурадама, играчица савременог плеса – Кристина Савковић (Позориште младих Нови Сад)
• НОЕ: – неспретни корисник кишобрана (троножац) – Данило Миловановић (Позориште младих Нови Сад)
• ЈУНИОР: – син Ноин, паметнији од свог оца – Саша Латиновић
• КАЛВИН: – загрижени верник (има наслоне за руке) – Неда Даниловић (Позориште младих Нови Сад)
• АЛ ТАБУРЕТ: – љубитељи безалкохолних пића – Слободан Нинковић (Позориште младих Нови Сад)
• ТАРВИН: – научник, проучава порекло луде теорије – Георги Спасов (Државно луткарско позориште, Стара Загора – Бугарска)
• ИКЕА: – промотер стварања из кутије – Агота Виткаи
• БАМБУС: – егзотична столица, добро интегрисана – Игор Грекса
• ФОРМАСТАР: – дете Икеино и Бамбуса, премлада за разговор – Кристина Савковић
• МЕТАЛО: – емигрант са друге позорнице – Даниел Хуста (Ујвидеки синхаз Нови Сад)
• ПЛАСТИКА: – избеглица, долази из канцеларије – Латина Беровска (Државно луткарско позориште, Стара Загора – Бугарска)
• СЕЛЕКТОР: – први генерални секретар Уједињених столица, пресвучена кожом – Арпад Месарош (Ujvideki sinhaz- Нови Сад)
• НОВИ РЕЖИСЕР: – љубитељ америчке кинематографије – Алекса Илић* укупно:
1 – глумац само глас – Невидљива фотеља (Вера Хрћан Остојић)
2 – глумца, драмска – костим, стари редитељ (Лоран или алтернација) игра на француском, нови (Алекса) игра на енглеском
15 – објеката (столица) –
1 – “NLO” (“FLY”; – нешто као мува ал’; није мува)
5 – глумаца игра по две улоге,
7 – глумаца игра по једну улогу,
– сви глумци играју на свом матерњем језику: српски, француски, бугарски, мађарски, енглески
(* Алекса Илић је рођен у САД, до 10 године живео тамо тако да ће улогу новог режисера играти на енглеском а Табурина на српском)