Пројекат  се суфинансира из буџета Републике Србије – Министарства културе и информисања

Пројекат  се суфинансира уз подршку града Новог Сада – Градске управе за културу Града Новог Сада

У почетку беше столица

У почетку беше столица

У почетку беше столица фотеља и би светло почетак самоћа прва љубав школа љубомора расправа бело зелена екстаза тајна љубав трио сусрет свет успех троножац јуниор прва столица досада баш досадно усамљеност УН кад порастем бићу...