Пројекат  се суфинансира из буџета Републике Србије – Министарства културе и информисања

Пројекат  се суфинансира уз подршку града Новог Сада – Градске управе за културу Града Новог Сада

Љиљана Динић

сарадник за медије и међународне контакте

БИОГРАФИЈА

Љиљана Динић је рођена 1977. године у Новом Саду где је и завршила Филозофски факултет, одсек Историја и Луткарски студио АНИМА, одсек Режија у позоришту лутака.

У оквиру Позоришног музеја Војводине стекла је звање кустоса. За кустоса у области позоришта лутака стручно се усавршавала у Градском музеју у Минхену у оквиру збирке Позориште лутака.

Ауторка је више изложби везаних за драмско и позориште лутака (концепт и визуелно обликовање: Светови и јунаци, Сенке, Лутка у фокусу, Призори из куће лутака, Фотографија на позоришном плакату Ференца Барата, Позоришни плакат Ференца Барата, Анамарија, Соба за моје позориште, Позоришни парови…), док је многе визуелно обликовала.

Аутор је, коаутор, приређивач, дизајнер или уредник различитих публикација везаних за позориште. Оснивач је и главни уредник часописа за луткарску уметност „Нити“ (од 2014).