Пројекат  се суфинансира из буџета Републике Србије – Министарства културе и информисања

Пројекат  се суфинансира уз подршку града Новог Сада – Градске управе за културу Града Новог Сада

Владимир Јовановић – Вава

фотограф пројекта

БИОГРАФИЈА

Владимир Јовановић – Вава је рођен 2. септембра 1978. у Новом Саду где завршава основну и средњу техничку школу “Јован Вукановић”, смер фотограф.
Од 1996. ради као фото репортер у скоро свим активним штампаним медијима у Србији.
Осим у медијима, радио је и као позоришни фотограф (Позориште Младих), официјелни фотограф Покрајинске Владе АП Војводине, као и сток фотограф чиме се и данас активно бави.
Борац за људска права од када зна за себе, један је од оснивача и најактивнијих чланова неформалне групе грађана “2 минута тишине”2015. године.
Члан је “Центра за развој фотографије Србије” и повереник истог за Војводину.
Отац је једног детета.